Mini de 11 x 15 cm

 

Mini calendrier perpétuel 1a Mini calendrier perpétuel 1b

 

Mini calendrier perpétuel 1c Mini calendrier perpétuel 1d

Mini calendrier perpétuel 1f Mini calendrier perpétuel 1g

 

Mini calendrier perpétuel 1h Mini calendrier perpétuel 1i

 

Mini calendrier perpétuel 1j Mini calendrier perpétuel 1e